Kolis pojištění


Strojní pojištěníPředmět pojištění:

Pojištění se sjednává pro:

 • stroje, které má pojištěný ve vlastnictví a jsou vedeny v účetní evidenci pojištěného, nebo
 • stroje , které pojištěný po právu užívá nebo je převzal na základě písemné smlouvy (např. leasingový pronájem) a jsou uvedeny v evidenci pojištěného.

Rozsah pojištění:

Základní pojištění

Například chyba konstrukce; vada materiálu nebo výrobní vada; přetlak páry, plynu nebo kapaliny nebo podtlak; nedostatek vody v parních kotlích nebo tlakových nádobách; nevyváženost, odtržení nebo roztržení odstředivou silou; selhání měřících , regulačních nebo zabezpečovacích zařízení; zkrat, přepětí nebo indukce; nesprávná obsluha, nešikovnost, nepozornost nebo nedbalost; pád pojištěného předmětu.


Doplňková pojištění
 • požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu
 • záplava, povodeň
 • vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, kouř nebo nadzvuková vlna,
 • vodovodní škoda,
 • odcizení,
 • úmyslné poškození věci,
 • náraz nebo střet při pracovní činnosti pojištěné věci,
 • vniknutí předmětu, doložky
 • odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,
 • expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů.
Pojištění osob
Pojištění firem
Pojištění majetku

Soubory ke stažení


PDF dokumenty

Licence MF ČR:

PDF dokumenty
Licence 023470PA
pojišťovací agent
Licence 012126PM
pojišťovací makléř

   Kontakty


gsm +420 602 408 450
+420 602 484 577

info@kolisas.cz

KOLIS a.s.
Dlouhá 1514/7
400 01 Ústí nad Labem

Výpis z obchodního rejstříků
 


crediumčsob leasingge moneyoberbankskofin