Kolis pojištění


Pojištění odpovědnostiPředmět pojištění:

Pojištění lze sjednat pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému

 • na zdraví, usmrcením a/nebo
 • na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním a/nebo
 • ve formě finanční škody (tzv. následné a / nebo tzv. čisté)
 • v souvislosti s podnikatelskou činností nebo vztahem pojištěného uvedenými v pojistné smlouvě.

Podnikatelská činnost je specifikována:
 • ve výpisu z obchodního rejstříku u podnikatele, který je zapsán v obchodním rejstříku,
 • v živnostenském listu nebo koncesní listině u ostatních podnikatelů provozujicích živnost podle živnostenského zákona,
 • v jiném povolení k podnikatelské činnosti (např. rozhodnutí okresního úřadu o registraci pro nestátní zdravotnické zařízení atd).

Fotokopie oprávnění k podnikatelské činnosti musí být nedílnou součástí pojistné smlouvy.


Druhy pojištění:
 • pojištění obecné odpovědnosti
 • doplňkového pojištění k pojištění obecné zodpovědnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
 • pojištění odpovědnosti za škodu silničního nákladního dopravce
 • pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení
 • pojištění odpovědnosti za škodu veterinárního lékaře
 • pojištění odpovědnosti za škodu auditorů, auditor. společností, daňových poradců a účetních
 • pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaného architekta, autor. Inženýra a technika činného ve výstavbě a dalších neatorizovaných osob
 • pojištění odpovědnosti za škodu dražebníka
 • pojištění odpovědnosti za škodu dražebníka
 • pojištění odpovědnosti za škodu pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře a pojišťovacího agenta
 • pojištění odpovědnosti za škodu člena statutárního či jiného orgánu společnosti a vyšších vedoucích zaměstnanců

Pojištění osob


Dále nabízíme u pojištění osob:

   Pojištění osob
   Životní a důchodové pojištění
   Cestovní pojištění
   Úrazové pojištění
Pojištění osob
Pojištění firem
Pojištění majetku

Soubory ke stažení


PDF dokumenty

Licence MF ČR:

PDF dokumenty
Licence 023470PA
pojišťovací agent
Licence 012126PM
pojišťovací makléř

   Kontakty


gsm +420 602 408 450
+420 602 484 577

info@kolisas.cz

KOLIS a.s.
Dlouhá 1514/7
400 01 Ústí nad Labem

Výpis z obchodního rejstříků
 


crediumčsob leasingge moneyoberbankskofin