Kolis pojištění


Operativní leasing


Operativní leasing (dále jen OL) se od finančního leasingu (dále jen FL) liší zejména tím, že předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. To umožňuje leasingovým společnostem započítat do splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu. Díky tomu, klient během leasingu zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. V ČR je OL využíván v naprosté většině pouze živnostníky nebo společnostmi. Minimální délka OL je 12 měsíců, maximální je 60 měsíců (kdy nejčastěji volená délka je 36 měsíců). Pro výpočet výše splátky je důležitý i počet km, které klient s vozem během leasingu najezdí.

OL se dále dělí na Full service leasing - Otevřená kalkulace (FSL-OK) a Full service leasing - Uzavřená kalkulace (FSL-UK). Při variantě FSL-UK je v ceně splátky (spolu se silniční daní, sdruženým pojištěním a administrativním poplatkem) zahrnut kompletní servis, pneuservis a náhradní vozidlo formou předem pevně definovaných nákladů (paušál). Při variantě FSL-OK jsou technické služby (kompletní servis, pneuservis a náhradní vozidlo) do splátky zahrnuty pouze formou záloh na budoucí reálné výdaje. V průběhu několika posledních let je z hlediska uzavřených smluv u klientů oblíbenější varianta FSL-OK. Pravdou ovšem také je, že výhodnost, popř. nevýhodnost jednotlivých variant je do značné míry závislá na individuálním využívání vozů.

Zprostředkování leasingu


Dále nabízíme u zprostředkování leasingu:

   Finanční leasing
   Úver
   Zpětný úvěr a leasing
Pojištění osob
Pojištění firem
Pojištění majetku

Soubory ke stažení


PDF dokumenty

Licence MF ČR:

PDF dokumenty
Licence 023470PA
pojišťovací agent
Licence 012126PM
pojišťovací makléř

   Kontakty


gsm +420 602 408 450
+420 602 484 577

info@kolisas.cz

KOLIS a.s.
Dlouhá 1514/7
400 01 Ústí nad Labem

Výpis z obchodního rejstříků
 


crediumčsob leasingge moneyoberbankskofin